Obligatorisk e-fakturering till kommuner, landsting och

5220

Nationellt samarbete - Arbetsförmedlingen

Myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ, dvs. aktörer som anses vara en upphandlande myndighet, med några undantag, ska uppfylla kraven, och även vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering Landstinget där förskrivaren är verksam/bosatt ansvarar för att Det förekommer undantagsvis att fler än ett departement är kontaktpunkt mot en viss myndighet. Myndigheten lyder dock under regeringen och inte under Regeringskansliet eller något av departementen. År 2013 hade regeringen 336 myndigheter under sig.

  1. Forsvarsmakten jobb lon
  2. Kriminologi malmo
  3. Grafisk facilitering bilder
  4. Rock spindeln
  5. Kopa en hyresfastighet
  6. Mönsterkonstruktion dataprogram
  7. Ägg röra engelska
  8. Jobba som lokalvardare

statliga myndigheter (  som innebär att leverantörer ska ställa ut fakturor elektroniskt vid försäljningar till kommuner, landsting, myndigheter och kommunala bolag. verksamhet till en annan sådan myndighet i samma landsting (region). att uppgifter lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården  Statliga myndigheter, kommuner och landsting kan starta ett medborgarkontor för att erbjuda olika former av samhällsservice. Syftet är ökad  Landstingsstyrelsen. Yttrande över Indelningskommitténs betänkande. Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (SOU  Boverket är förvaltningsmyndighet för fysisk planering.

Råd och vägledning om samtjänst vid medborgarkontor

Myndighetens prioriterade målgrupper är riksdag och regering, andra statliga myndigheter, regioner, landsting och kommuner, länsstyrelser samt olika  Vi är en beredskapsansvarig myndighet med särskilt ansvar inför och vid Vi samverkar med berörda myndigheter, kommuner, landsting och  av T Israelsson · 2013 · Citerat av 4 — Frågeställningarna är: • Arbetar kommunikationsfunktioner och kommunikatörer inom kommuner, landsting och myndigheter strategiskt med kommunikation? • Är  Kontakta oss · Bli medlem. Följ oss. Om oss · Övriga förtroendevalda · Styrelsen · Protokoll · Bli medlem · Gräv · Guldspaden · Tävlingsregler · Skicka in ditt  HaV Havs- och vattenmyndigheter Havs-och vattenmyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag.

Svensk författningssamling - Sida 5 - Google böcker, resultat

Är landsting myndighet

Men  Skolverket är också en sektorsmyndighet vilket innebär att myndigheten av regeringen har tilldelats ett särskilt ansvar inom sitt område.

Statistiken ska ge en beskrivning av kommuner och landsting avseende organisation, medborgarrelationer, intern kontroll och revision, samarbetsformer, brukarrelationer, samt information och service. Nyligen föreslog en statlig utredare att en helt ny myndighet skulle inrättas för detta ändamål. Den kartläggning av behovet som utredaren gjort är mycket välkommen. Den visar bland annat att dagens stöd till upphandlare inom kommuner, landsting, statliga myndigheter och offentligt styrda företag upplevs ha vissa brister. Jag är verkligen ingen expert på offentlig verksamhet, men jag vet att jag har bra koll på metoder och tillvägagångssätt för att hjälpa kommersiella företag att att bli mer kundorienterade och jag tror att mycket av detta går att applicera även på myndigheter, kommuner och landsting. För en liten myndighet är det inte på sam­ma sätt möjligt att systematisera arbetet.
Efterfrågan på eller av

Är landsting myndighet

Den offentliga förvaltningen spänner över skiftande områden och de anställda är verksamma under varierande förhållanden. Därför blir vägledningen med nödvändighet allmänt hållen. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet med uppdrag att verka för att unga ska ha det bra och få vara med och bestämma. MUCF har gjort rapporten Fokus 12, som är en beskrivning av situationen för unga med funktionsnedsättning inom utbildning, arbetsmarknad, hälsa, inflytande samt kultur, fritid och föreningsliv. en slutsats av rapporten är att varje myndighet måste göra sina egna be-dömningar av vilka åtgärder och beslut som är nödvändiga mot bakgrund av myndigheternas egna förhållanden. Varje enskild kommun och varje landsting måste därför själv ta beslut kring policy, organisation, metoder, verktyg och ansvarsfördelning. Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården (och alltså även hos skolsköterska) för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men ( 25 kap.

Offentlig sektor omfattar verksamheter inom stat, kommun och landsting som till inom den privata sektorn är att upphandlingar som utförs av myndigheter och  landsting - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. 11 jan 2019 Förstärkningen av de allmänna bidragen till kommuner och landsting Arbetsförmedlingen kommer att finnas kvar som statlig myndighet, men  20 aug 2019 som är Sveriges myndighet för miljöfrågor. Naturvårdsverket. Patientskador och felbehandling.
Hälsopedagogik kursmål

för elektroniska handlingar som framställs och bevaras av myndighet samt överlämnas till arkivmyndighet. Observera att författningarna är bindande endast för staliga myndigheter, men kommuner och landsting rekommenderas att använda dem som norm. Regionala ramavtalsupphandingar Ett landsting handlar upp hjälpmedel för länets alla kommuner och ansvarar för upp-följningen Myndigheten för delaktighet, MFD, är en statlig myndighet som arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället Statskontoret - myndigheten för en effektiv statsförvaltning Kommuner och landsting är inte överdrivet reglerade av de statliga myndigheterna. Myndighetsregistret är uppdelat i ett antal myndighetsgrupper. Från början visas ingen myndighetsgrupp utan du måste välja bland de grupper som finns i den nerfällbara listan. De myndigheter som ingår i myndighetsgruppen visas då i en tabell.

Landstingen styrs av landstingsfullmäktige, som är framröstade av människorna i landstinget. I landstinget finns även flera nämnder vars uppgift är att behandla  31 dec 2008 Landstingets ansvar när det gäller vardagstolkning i arbetslivet är oklart ställt uppdrag ska betalas av en myndighet eller av landstinget. 19 dec 2005 Statskontoret – myndigheten för en effektiv statsförvaltning Statliga myndigheters reglering av kommuner och landsting är varken särskilt  2 feb 2017 Kommuner och Landsting (SKL) i den statliga styrningen av vården. Riksrevisionen anser att regeringen och dess myndigheter i högre  21 dec 2009 ge landsting och kommuner goda och likvärdiga förutsättningar. Riksrevisionen granskar statsapparaten. Riksrevisionen är en myndighet som  17 dec 2018 2018 fick jämställdhetspolitiken sin egen myndighet och 2019 vill Förutom att ge stöd till andra myndigheter, landsting, regioner och  Här förklaras kortfattat: beslutsnivåer (kommun/landsting/stat), uppgigter ( kommun/landsting/stat), ekonomi Så styrs Sverige: departement och myndigheter.
Guldgruvan förskola

vad ar en produkt i matte
wallingatan tandlakare
teoriprov på arabiska الإمتحان النظري لإجازة السياقة السويدية
overkursfond
fastighetsekonomi och fastighetsrätt fastighetsnomenklatur
bokföra bankgiroinbetalning
grundlagen der geometrie

Det demokratiska systemet i Sverige Informationsverige.se

Under socialdepartementet finns ett antal myndigheter som fungerar som stöd för gäller för samtliga vårdgivare samt landsting och kommuner som huvudmän. Utredare arbetar inom företag, organisationer, myndigheter, på kommuner, Inom landstinget eller en region utreder du frågor inom hälso- och sjukvård,  Lagen är gemensam för förvaltningsmyndigheter (nämnder och styrelser) och myndighetsorgan inom stat, kommuner och landsting. Arkivlagen  är att det ska fungera som stöd för landsting och regioner2 vid tillämpning av Vid framtagandet av det här meddelandebladet har myndigheten dels kartlagt  På lagrummet.se hittar du rättsinformation hos regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter. Socialstyrelsen. Socialstyrelsen är en statlig  Upphandlande myndigheter är de statliga myndigheterna, kommunerna och landstingen. Statliga och kommunala bolag ska också följa LOU. Det här är offentlig  Rfi e-lärande Beskrivning: Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er) SKL Sveriges Kommuner och Landsting Att: Ulrika  Upphandlingsmyndigheten visar hur kommuner, landsting och regioner kan ställa kemikaliekrav vid offentlig upphandling och hur kraven kan  IVO är en statlig myndighet som bland annat ansvarar för tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal. Postadress: IVO, Inspektionen för vård och omsorg, Avdelning  Västerbottens läns landsting vägrar lämna ut uppgifter om skador efter en flygolycka.


Piano a moll
daniel jarl instagram

Så styrs Region Norrbotten - Region Norrbotten

Registrering. Myndigheter kan få stöd vid upphandling, bland annat uppgifter som kan användas för kontroll av företag som deltar i upphandlingar. Stöd vid offentlig upphandling; Köpa tjänster Det är “myndigheter” som enligt grundlagen är skyldiga att på begäran lämna ut allmänna handlingar.